Lista zapisa za koncept:

rrep
 
195 (21-30)
Uloga osobegrafička priprema
  
rrep
41
Uloga osobelikovni urednik
  
rrep
42
Uloga osobekoncept i grafičko oblikovanje
  
rrep
43
Uloga osoberevizija talijanskog teksta
  
rrep
44
Uloga osobeurednik serije
  
rrep
45
Uloga osobečlan izdavačkog vijeća
  
rrep
46
Uloga osobeusklađivanje i tehnička priprema tekstova za oblikovanje
  
rrep
47
Uloga osobeprijevod sažetaka na francuski
  
rrep
48
Uloga osobekonzervatorsko-restauratorski zahvati
  
rrep
49
Uloga osobenaslovnica
  
rrep
50
195 (21-30)