Lista zapisa za koncept:

rrep
 
195 (31-40)
Uloga osobeautor teksta
  
rrep
61
Uloga osobetisak
  
rrep
62
Uloga osoberedaktura, lektura i korektura
  
rrep
63
Uloga osobegrafičko oblikovanje
  
rrep
64
Uloga osobevinjete
  
rrep
65
Uloga osobestrojni slog
  
rrep
66
Uloga osobeprijelom
  
rrep
67
Uloga osobeslog
  
rrep
68
Uloga osobečlan izdavačkog savjeta
  
rrep
69
Uloga osobečlan uredničkog odbora
  
rrep
70
195 (31-40)