5.791 (1-10)
Uloga osobeautor/-ica izložbe
  
Klasa konceptaUloga osobe
rrep
1
Uloga osobeautor/-ica projekta
  
Klasa konceptaUloga osobe
rrep
2
 Nema metapodataka
  
Klasa konceptaJezici
rrep
3
PojamKatalog 85
  
Klasa konceptaPublikacije
rrep
4
PojamKatalog 84
  
Klasa konceptaPublikacije
rrep
5
PojamKatalog 83
  
Klasa konceptaPublikacije
rrep
6
PojamKatalog 83
  
Klasa konceptaKljučne riječi
rrep
7
PojamKatalog 82
  
Klasa konceptaPublikacije
rrep
8
PojamKatalog 82
  
Klasa konceptaKljučne riječi
rrep
9
PojamKatalog 81
  
Klasa konceptaPublikacije
rrep
10
5.791 (1-10)