25 (21-25)
NaslovAmfiteatar u Puli
Vrsta izdanjamonografija
Godina1957
rrep
21
NaslovAmfiteatar u Puli
Vrsta izdanjamonografija
Godina1965
rrep
22
NaslovDas Amphitheater in Pula
Vrsta izdanjamonografija
Godina1969
rrep
23
NaslovDas Amphitheater in Pula
Vrsta izdanjamonografija
Godina1971
rrep
24
NaslovDas Amphitheater in Pula
Vrsta izdanjamonografija
Godina1976
rrep
25
25 (21-25)