25 (1-10)
NaslovMonkodonja: istraživanje protourbanog naselja brončanog doba Istre. Knjiga 2/2: Keramika s brončanodobne gradine Monkodonja
Vrsta izdanjamonografija
Godina2017
rrep
1
NaslovMonkodonja: istraživanje protourbanog naselja brončanog doba Istre. Knjiga 2/1: Keramika s brončanodobne gradine Monkodonja
Vrsta izdanjamonografija
Godina2017
rrep
2
NaslovMonkodonja: istraživanje protourbanog naselja brončanog doba Istre. Knjiga 1: Iskopavanje i nalazi građevina
Vrsta izdanjamonografija
Godina2015
rrep
3
NaslovHistri i Etruščani
Vrsta izdanjamonografija
Godina1986
rrep
4
NaslovStudijski dan u čast arheologa prof. Maria Mirabelle Robertija (1909.-2002.)
Vrsta izdanjamonografija
Godina2014
rrep
5
NaslovHistri u Istri. Željezno doba Istre
Vrsta izdanjamonografija
Godina2013
rrep
6
NaslovKamik na kunfinu: granične oznake u istarskim šumama
Vrsta izdanjamonografija
Godina2013
rrep
7
NaslovLimska gradina: keramika s područja nekropole
Vrsta izdanjamonografija
Godina2012
rrep
8
NaslovTragovima kamenoklesara - arheološki nalazi u ulici Porta Stovagnaga
Vrsta izdanjamonografija
Godina2006
rrep
9
NaslovReljefni prikazi na rimskim nadgrobnim spomenicima u Arheološkom muzeju Istre u Puli
Vrsta izdanjamonografija
Godina2006
rrep
10
25 (1-10)