Nema metapodataka
  
Koncept Jezici
rrep

≈ 18  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
687063 | 1995 IZD-9/1995 Histria archaeologica 20-21/1989-1990
689505 | 1988 IZD-14/1988 Arheološka istraživanja u Dubrovniku
689533 | 1986 IZD-6/1986 Histria archaeologica 6-7/1975-1976
640626 | 1989 IZD-10/1989 Histria archaeologica 19/1988
640704 | 1987 IZD-1/1987 Histria archaeologica 15-16/1984-1985
684769 | 1987 IZD-3/1987 Histria archaeologica 17-18/1986-1987
689185 | 2000 IZD-18/2000 Čarobna Istra. Arheološka, povijesna i kulturna baština Hrvatske
689510 | 1987 IZD-4/1987 Histria archaeologica: Starohrvatska nekropola u Žminju
689534 | 1985 IZD-1/1985 Histria archaeologica 11-12/1980-1981
686081 | 2005 IZD-10/2005 L'amphitheatre de Pula