NaslovMletačko-austrijska granica u Istri
Vrsta izdanjamonografija
Godina2017
Autorstvoza organizatora i izdavača: Komšo, Darkoautor teksta: Bradara, Tatjanaautor teksta: Kuzmanović, Nenadautor teksta: Pitteri, Mauroautor teksta: Leideck, Markusautor teksta: Joksimović, Milenaautor teksta: Šipoš, Janautor teksta: Milotić, Ivanautor teksta: Prodan, Livioautor teksta: Blagonić, Boristranskripcija i prijevod latinskog teksta: Joksimović, Milenatranskripcija i prijevod latinskog teksta: Šipoš, Jankataloška obrada karata: Bradara, Tatjanarecenzent: Lonza, Nellarecenzent: Juričić-Čargo, Danielarecenzent: Jurković, Ivanrecenzent: Demo, Šimeprijevod na talijanski jezik: Barbalich-Geromella, Elisprijevod s talijanskog jezika: Radoš-Perković, Katjaprijevod s talijanskog jezika: Budicin, Biserkaurednik: Bradara, Tatjanačlan uredništva: Komšo, Darkočlan uredništva: Mihovilić, Kristinačlan uredništva: Gri Štorga, Adrianačlan uredništva: Zenzerović, Katarinafotografije: Bradara, Tatjanafotografije: Kuzmanović, Nenadfotografije: Draškić Savić, Tanjafotografije: Karinja, Snježanafotografije: Meden, Antonfotografije: Gardina, Edvilijofotografije: Prodan, Liviofotografije: Abrami, Gianfrancofotografije: Dokumentacijski odjel AMIfotografije: Turistička zajednica Istarske Županijefotografije: Zirojević, Igorfotografije: Grad Buzetfotografije: Turistička zajednica grada Buzetafotografije: Općina Tinjanfotografije: Pomorski muzej "Sergeja Mašera" u Piranukartografska građa: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Sveučilišna knjižnicakartografska građa: Centar za povijesna istraživanja u Rovinjukartografska građa: Državni arhiv u Rijecikartografska građa: Archivio di Stato di Triestekartografska građa: Archivio di Stato di Veneziakartografska građa: Österreichisches Staatsarchiv - Kriegsarchivkartografska građa: Državna geodetska upravarekonstrukcija graničnih ploča: Ujčić, Vanjarekonstrukcija granične oznake: Kapitel d.o.o., Žminjcrteži: Meden, Antoncrteži: Čvrljak, Gorancrteži: Juričić, Ivografička izrada karata: Kuzmanović, Nenadkompjutorska obrada nalaza i 3D snimanje: ASAP, Pulalektura hrvatskog jezika: Nekich, Vanjakorektura: Mahić, Aleksandrakorektura: Karinja, Snježanakorektura: Vrbanić Peruško, Sunčicakorektura: Špigić, Milenagrafičko oblikovanje: Studio Sonda, Vižinadapriprema za tisak: Studio Sonda, Vižinada
Datacija2.2017.
NapomenaJezik: hrv. / tal. Predstavljanje je održano 12.05.2017. u Galeriji C8 u Puli.
  
rrep