NaslovArchaeolim - Arheološka istraživanja kasnog pleistocena i ranog holocena na prostoru Limskog kanala
Vrsta izdanjamonografija
Godina2017
Sadržajna tematska odrednicaPosebna događanja
Autorstvoza izdavača: Komšo, Darkoza izdavača: Missoni, Sašaza izdavača: Mihelić, Sanjinautor teksta: Barbir, Antonelaautor teksta: Ahern, James C. M.urednik: Ahern, James C. M.urednik: Mihelić, Sanjinurednik: Komšo, Darkourednik: Janković, Ivorautor teksta: Zubčić, Krunoslavautor teksta: Weinstock, Jacoboautor teksta: Smith, Fred H.autor teksta: Mihelić, Sanjinautor teksta: Komšo, Darkoautor teksta: Karavanić, Ivorautor teksta: Janković, Ivorautor teksta: Gerometta, Katarinaautor teksta: Franković, Filipautor teksta: Cvitkušić, Barbaraautor teksta: Becker, Roryfotografije: Ahern, James C. M.recenzent: Vukosavljević, Nikolarecenzent: Novak, Mariofotografije: Divić, Antonfotografije: Becker, Roryfotografije: Barbir, Antonelafotografije: Gostinski, Ninafotografije: Gerometta, Katarinafotografije: Franković, Filipfotografije: Karavanić, Ivorfotografije: Janković, Ivorfotografije: Zubčić, Krunoslavfotografije: Tomac, Goranfotografije: Rajić Šikanjić, Petrafotografije: Novak, Mariofotografije: Mihelić, Sanjinfotografije: Maršanić, Dariofotografije: Kuzmanović, Nenadfotografije: Krajcar, Igorfotografije: Komšo, Darkopriprema za tisak: Škrinjarić, Srećkografičko oblikovanje: Škrinjarić, Srećkoprijevod: Janković, Ivorprijevod: Gerometta, Katarinaprijevod: Franković, Filipprijevod: Bilić, Tomislavlektura: Bunčić, Boženacrteži: Maršanić, Dariocrteži: Komšo, Darko
Datacija6.2017.
NapomenaPredstavljanje projekta održano je 13.06.2017. u Arheološkom muzeju u Zagrebu.
  
rrep